Zapraszam do obejrzenia mojej pierwszej mini-fotorelacji z Konin CUP 2021 - 15. Jubileuszowych Zawodów Jeździeckich. Fotografowałam tutaj różne emocje od radości do płaczu z rozczarowania i przegranej startujących zawodniczek. To był dość wzruszający dzień, zaś niektóre kadry zachowam tylko dla siebie.

Byłam pod dużym wrażeniem jaką zawodniczki potrafią zbudować więź ze swoim koniem. Wiele tu było pięknych kadrów zapisanych nie tylko na kartach pamięci aparatu ale też w głowie.

Czekam z niecierpliwością do kolejnych zawodów jeździeckich już z większym

doświadczeniem fotograficznym. /Reportaż poszerzony o zdjęcia zza kulis zawodów/.

20 czerwca 2021
KONIN CUP 2021  
15. JUBILEUSZOWE ZAWODY JEŹDZIECKIE

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K