S Y L W I A  W I T A S I K

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

Z  j a k i m  w y p r z e d z e n i e m  u m ó w i ć 

 

s i ę n a  s e s j ę ?

Przy sesjach indywidualnych w plenerze - dobrze byłoby umówić się chociaż dwa tygodnie wcześniej, aby sprawdzić i ustalić najlepszy termin realizacji sesji fotograficznej. Trzeba pamiętać jeszcze o uwzględnieniu dogodnych warunków atmosferycznych, więc wspólnie jeszcze ustalamy dokładnie, kiedy spotykamy się na plenerze.

Przy sesjach na wystawach psów - przynajmniej tydzień przed spodziewaną wystawą.

Przy sesjach miotu - termin ustalamy indywidualnie, najczęściej sobota lub niedziela.

C o  z  s e s j ą ,  j e ś l i  b ę d z i e  p a d a ł 

 

d e s z c z ?

Jeśli pogoda pokrzyżuje nam plany, to oczywiście umawiamy się na najbliższy dogodny termin, który będzie nam pasował. Nie martw się, sesja nie przepadnie :)

Przed sesją zdjęciową warto zadbać o szatę psa, aby pięknie się prezentował na zdjęciach. Polecam również poćwiczyć z psem pozowanie, podstawowe komendy, takie jak siad i zostań, będą bardzo pomocne podczas sesji. Jeśli marzą Ci się oryginalne pozy wykonywane przez psa (sztuczki), to pamiętaj, że podczas sesji nie nauczysz ich psa, warto więc z dużym wyprzedzeniem nad nimi popracować w domu. Pamiętaj, aby pies był minimum trzy godziny na czczo przed planowaną sesją, a smakołyki (jeśli na nie pracuje), były małe, ale w dużej ilości (lepiej, żeby zostało, aniżeli zabrakło) i najlepiej, żeby to nie była sucha pęczniejąca karma. Zabieramy ze sobą wszelkie niezbędne rzeczy, na które pies lubi pracować.

Warto mieć ze sobą linkę i wąską obrożę(łańcuszek), gdyby pies musiał pozować pod kontrolą, do takich psiaków przydałaby się również druga osoba do pomocy. 

Ty najlepiej znasz swojego psa, jeśli jest taka potrzeba, aby zapoznał się z terenem,

to proponuję przyjechać w dane miejsce wcześniej. Psa jednak nie należy zbytnio eksploatować przed sesją, powinien być rozprężony, ale nie zmęczony. Przed samą sesją mamy chwilę, aby pies mógł się ze mną zapoznać i przyzwyczaić się do mojej obecności. 

J a k  i  k i e d y  d o k o n y w a n a  j e s t

 

  p ł a t n o ś ć  z a  s e s j ę ? 

Płatność zaliczki oraz pozostała część należności za wykonaną sesję fotograficzną jest dokonywana przelewem bankowym. W przypadku zaliczki proszę o potwierdzenie przelewu.

Sesja w ringu - zaliczka 50 zł najpóźniej dzień przed wystawą.

Sesja w plenerze - zaliczka 100 zł najpóźniej dzień przed sesją fotograficzną.

Zaliczka jest zwracana w pełnej wysokości, jeżeli sesja nie może zostać zrealizowana z przyczyn losowych lub zostaje przesunięty czas realizacji sesji fotograficznej na inny termin.

C z y  w y k o n u j ę  r ó w n i e ż   i n n e  s e s j e  ?

Tak, oczywiście. Faktycznie fotografia psów jest mi najbardziej bliska, ale fotografuję również ludzi, konie oraz inne zwierzęta. Tak naprawdę wszystko  zależy od osoby, która chce u mnie wykonać taką sesję, jestem otwarta na wszelkie kreatywne pomysły. Lubię wyzwania i chętnie odkrywam piękno w innej dziedzinie fotografii.

C z y  w y k o n u j ę  s e s j ę  T F P ?

Podejmuję się czasem sesji zdjęciowych TFP - czyli pozowanie za zdjęcia. Zdarza się, że wykonuję specjalne projekty fotograficzne, do których poszukuję konkretnych psich modeli, wówczas informacje o takich sesjach publikowane są na moich portalach społecznościowych, jak FACEBOOK, INSTAGRAM oraz na mojej stronie internetowej w                                     .  

Ilość zdjęć z takiej sesji ustalana jest indywidualnie, przed jej realizacją.

AKTUALNOŚCIACH

J a k  u b r a ć  s i ę  n a  s e s j ę

 

,, w ł a ś c i c i e l  i  p i e s " ?

Na sesję zdjęciową pozowaną- stylizowaną, w której będziesz brać udział, jako model/modelka,  proponuję ubrać się wygodnie oraz aby ubranie było o stonowanych kolorach. Najlepiej, jeśli będą to kolory ziemi - brązy, beże, szarości, butelkowa zieleń, czerń, biel, pastele. Unikamy ubrań z krzykliwymi napisami, oraz w jaskrawych kolorach. Wyjątek to czas rozkwitu wszelkich kwiatów i jeśli będzie to typowo kolorowa, kwiatowa sesja.   Stroje w stylu retro, vintage, boho, są bardzo mile widziane na takiej sesji. 

Jeśli ma to być sesja sportowa, która pokazuje waszą pracę z psem, to ubieramy się tak, jak zazwyczaj podczas takich treningów. 

To samo tyczy się sesji reportażowej, gdzie będę chciała wiernie pokazać wasz wspólny czas podczas spaceru.

C z y  m o g ę  w y k u p i ć  w i ę c e j  z d j ę ć ?

Oczywiście istnieje taka możliwość.  Jeśli sesja poszła pomyślnie i umożliwiła zrealizowanie wielu różnych ujęć, to do pakietu, jaki został wykupiony można dokupić kolejne zdjęcia. Do państwa dyspozycji będzie galeria z której będzie można wybrać kolejne ujęcia z sesji.

C z y  m o g ę  w y k u p i ć   r a w y ?

Rawy, czyli zdjęcia surowe, niepoddane obróbce, nie są na sprzedaż. Tylko zdjęcia poddane autorskiej i profesjonalnej obróbce, są ostatecznie produktem końcowym sesji zdjęciowej i w formie cyfrowej, w formacie jpg, przekazane klientowi.

J a k   u m ó w i ć  s i ę  n a  s e s j ę  p s a

 

  w r i n g u  i  j a k  o n a  p r z e b i e g a ?

 

ZGŁOSZENIE NA SESJĘ PSA W RINGU

 

Chęć wzięcia udziału w sesji należy zgłosić najlepiej przez Messenger profil SYLWAI WITASIK

lub,  SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA                          bądź przez wiadomość na stronie internetowej (kontakt). Harmonogram wystaw psów rasowych, na których będę jako fotograf, pojawia się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie w AKTIALNOŚCIACH.

Zamówienie sesji fotograficznej należy wysłać najlepiej w terminie najpóźniej tydzień przed datą wystawy.

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE JAKIE NALEŻY DO MNIE PRZESŁAĆ

 

Niezbędne dane, które trzeba przesłać, to m.in.:

- nr telefonu kontaktowego ( będziemy w stałym kontakcie telefonicznym, ponieważ często są przesunięcia czasowe przy ocenie psów w ringu )

- rasa psa/psów

- ilość psów

- godzina startu danej rasy

- nr ringu

- nr startowy

- adres mailowy, na który mają być wysłane zdjęcia

- orientacyjna liczba zdjęć

- czy poza sesją w ringu, będą również zdjęcia poza ringiem

 

PRZEBIEG SESJI PSA W RINGU

 

Przy sesjach fotograficznych realizowanych na wystawach psów rasowych, zawsze spotykamy się przed oceną, aby się poznać. Z uwagi na większą liczbę zleceń w tym dniu, zawsze proszę o kontakt telefoniczny, kiedy ma wejść na ring klasa psów przed oceną psa klienta. Taki system najlepiej się sprawdza. Sesję poza ringiem robię przed rozpoczęciem wystawy, w przerwie między zleceniami, bądź przed rozpoczęciem finałów. Jest to doprecyzowane w dniu wystawy. Zdjęcia w ringu robię szybką serią podczas całej oceny psa/psów, aby uchwycić ruch oraz prezentację psa w statyce. Jeśli jest taka możliwość w ringu, lubię uchwycić dodatkowo kadry pokazujące więź psa i człowieka podczas przerwy przed oceną pozostałych psów w klasie.

AKTUALNOŚCIACH

SYLWIA WITASIK

SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

C o  t o  s ą  ,, p l i k i  d o  i n t e r n e t u " 

 

i  ,, d o  u ż y t k u  p r y w a t n e g o " ?

Pliki cyfrowe do internetu - format zdjęć odpowiednio dopasowany do publikowania w mediach społecznościowych, fotografie te posiadają mój podpis.  

Pliki do użytku prywatnego - format zdjęć o dużej rozdzielczości, idealnie nadający się do druku, można z nich korzystać tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych. Zdjęcia te nie posiadają mojego podpisu.

C z y  m o g ę  p u b l i k o w a ć   z d j ę c i a

 

  w  i n t e r n e c i e ?

Oczywiście można otrzymane zdjęcia publikować w mediach społecznościowych, ale tylko te z podpisem, jak również zalecane jest, aby przy publikacji zdjęcia podać imię i nazwisko autora. Zdjęć nie można w żaden sposób przerabiać - kadrować, nakładać filtrów, poddawać ponownej obróbce, pozbywać się podpisu autora.

W  j a k i m  r e j o n i e  f o t o g r a f u j ę,

 

 c z y  d o j e ż d ż a m  d o  k l i e n t a ?

Sesje indywidualne poza wystawami realizuję na terenie miasta Konina i okolic. Możliwy jest dojazd do klienta bez dodatkowych kosztów w odległości do 20 km, licząc od miejscowości Branno. Oczywiście w szczególnych przypadkach mogę dojechać dalej, ale klient ponosi koszty zużycia paliwa płatne przelewem najpóźniej dzień przed sesją fotograficzną- jest to ustalane indywidualnie.

J a k  d ł u g o  t r w a  t a k a  s e s j a  z d j ę c i o w a ?

Standardowo od 2 do 3 godzin, jednak jest to uzależnione od przebiegu samej sesji i indywidualnych potrzeb klienta. Staram się, aby uzyskać zamierzone efekty, dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo modela/modeli.

Z  j a k i m  w y p r z e d z e n i e m  u m ó w i ć  s i ę  n a  s e s j ę ?

Przy sesjach indywidualnych w plenerze - dobrze byłoby umówić się chociaż dwa tygodnie wcześniej, aby sprawdzić i ustalić najlepszy termin realizacji sesji fotograficznej. Trzeba pamiętać jeszcze o uwzględnieniu dogodnych warunków atmosferycznych, więc wspólnie jeszcze ustalamy dokładnie, kiedy spotykamy się na plenerze.

Przy sesjach na wystawach psów - przynajmniej tydzień przed spodziewaną wystawą.

Przy sesjach miotu - termin ustalamy indywidualnie, najczęściej sobota lub niedziela.

W  j a k i m  r e j o n i e  f o t o g r a f u j ę, 

 c z y  d o j e ż d ż a m  d o  k l i e n t a ?

Sesje indywidualne poza wystawami realizuję na terenie miasta Konina i okolic. Możliwy jest dojazd do klienta bez dodatkowych kosztów w odległości do 20 km, licząc od miejscowości Branno. Oczywiście w szczególnych przypadkach mogę dojechać dalej, ale klient ponosi koszty zużycia paliwa płatne przelewem najpóźniej dzień przed sesją fotograficzną- jest to ustalane indywidualnie.

J a k  d ł u g o  t r w a  t a k a  s e s j a  z d j ę c i o w a ?

Standardowo od 2 do 3 godzin, jednak jest to uzależnione od przebiegu samej sesji i indywidualnych potrzeb klienta. Staram się, aby uzyskać zamierzone efekty, dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo modela/modeli.

J a k  u b r a ć  s i ę  n a  s e s j ę  ,, w ł a ś c i c i e l  i  p i e s " ?

Na sesję zdjęciową pozowaną- stylizowaną, w której będziesz brać udział, jako model/modelka,  proponuję ubrać się wygodnie oraz aby ubranie było o stonowanych kolorach. Najlepiej, jeśli będą to kolory ziemi - brązy, beże, szarości, butelkowa zieleń, czerń, biel, pastele. Unikamy ubrań z krzykliwymi napisami, oraz w jaskrawych kolorach. Wyjątek to czas rozkwitu wszelkich kwiatów i jeśli będzie to typowo kolorowa, kwiatowa sesja.   Stroje w stylu retro, vintage, boho, są bardzo mile widziane na takiej sesji. 

Jeśli ma to być sesja sportowa, która pokazuje waszą pracę z psem, to ubieramy się tak, jak zazwyczaj podczas takich treningów. 

To samo tyczy się sesji reportażowej, gdzie będę chciała wiernie pokazać wasz wspólny czas podczas spaceru.

C z y  m o g ę  w y k u p i ć  w i ę c e j  z d j ę ć  z  s e s j i ?

Oczywiście istnieje taka możliwość.  Jeśli sesja poszła pomyślnie i umożliwiła zrealizowanie wielu różnych ujęć, to do pakietu, jaki został wykupiony można dokupić kolejne zdjęcia. Do państwa dyspozycji będzie galeria z której będzie można wybrać kolejne ujęcia z sesji.

C z y  j e s t  m o ż l i w o ś ć  w y k u p i e n i a  r a w ó w ?

Rawy, czyli zdjęcia surowe, niepoddane obróbce, nie są na sprzedaż. Tylko zdjęcia poddane autorskiej i profesjonalnej obróbce, są ostatecznie produktem końcowym sesji zdjęciowej i w formie cyfrowej, w formacie jpg, przekazane klientowi.

J a k   u m ó w i ć  s i ę  n a  s e s j ę  p s a  w  r i n g u 

i  j a k  o n a  p r z e b i e g a ?

ZGŁOSZENIE NA SESJĘ PSA W RINGU

Chęć wzięcia udziału w sesji należy zgłosić najlepiej przez Messenger profil                              lub,                                                    bądź przez wiadomość na stronie internetowej (kontakt). Harmonogram wystaw psów rasowych, na których będę jako fotograf, pojawia się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie w                                 . Zamówienie sesji fotograficznej należy wysłać najlepiej w terminie najpóźniej tydzień przed datą wystawy.

NIEZBĘDNE INFORMACJE JAKIE NALEŻY DO MNIE PRZESŁAĆ

Niezbędne dane, które trzeba przesłać, to m.in.:

- nr telefonu kontaktowego ( będziemy w stałym kontakcie telefonicznym, ponieważ często są przesunięcia czasowe przy ocenie psów w ringu )

- rasa psa/psów

- ilość psów

- godzina startu danej rasy

- nr ringu

- nr startowy

- adres mailowy, na który mają być wysłane zdjęcia

- orientacyjna liczba zdjęć

- czy poza sesją w ringu, będą również zdjęcia poza ringiem

PRZEBIEG SESJI PSA W RINGU

Przy sesjach fotograficznych realizowanych na wystawach psów rasowych, zawsze spotykamy się przed oceną, aby się poznać. Z uwagi na większą liczbę zleceń w tym dniu, zawsze proszę o kontakt telefoniczny, kiedy ma wejść na ring klasa psów przed oceną psa klienta. Taki system najlepiej się sprawdza. Sesję poza ringiem robię przed rozpoczęciem wystawy, w przerwie między zleceniami, bądź przed rozpoczęciem finałów. Jest to doprecyzowane w dniu wystawy. Zdjęcia w ringu robię szybką serią podczas całej oceny psa/psów, aby uchwycić ruch oraz prezentację psa w statyce. Jeśli jest taka możliwość w ringu, lubię uchwycić dodatkowo kadry pokazujące więź psa i człowieka podczas przerwy przed oceną pozostałych psów w klasie.

AKTUALNOŚCIACH

SYLWIA WITASIK

SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

ZGŁOSZENIE NA SESJĘ PSA W RINGU

Chęć wzięcia udziału w sesji należy zgłosić najlepiej przez Messenger profil Sylwia Witasik lub Sylwia Witasik Fotografia - namiary są na stronie internetowej, bądź przez wiadomość na stronie internetowej (kontakt). Harmonogram wystaw psów rasowych, na których będę jako fotograf, pojawia się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej. Zamówienie sesji fotograficznej należy wysłać najlepiej w terminie najpóźniej tydzień przed datą wystawy.

NIEZBĘDNE INFORMACJE JAKIE NALEŻY DO MNIE PRZESŁAĆ

Niezbędne dane, które trzeba przesłać, to m.in.:

- nr telefonu kontaktowego ( będziemy w stałym kontakcie telefonicznym, ponieważ często są przesunięcia czasowe przy ocenie psów w ringu )

- rasa psa/psów

- ilość psów

- godzina startu danej rasy

- nr ringu

- nr startowy

- adres mailowy, na który mają być wysłane zdjęcia

- orientacyjna liczba zdjęć

- czy poza sesją w ringu, będą również zdjęcia poza ringiem

PRZEBIEG SESJI PSA W RINGU

Przy sesjach fotograficznych realizowanych na wystawach psów rasowych, zawsze spotykamy się przed oceną, aby się poznać. Z uwagi na większą liczbę zleceń w tym dniu, zawsze proszę o kontakt telefoniczny, kiedy ma wejść na ring klasa psów przed oceną psa klienta. Taki system najlepiej się sprawdza. Sesję poza ringiem robię przed rozpoczęciem wystawy, w przerwie między zleceniami, bądź przed rozpoczęciem finałów. Jest to doprecyzowane w dniu wystawy. Zdjęcia w ringu robię szybką serią podczas całej oceny psa/psów, aby uchwycić ruch oraz prezentację psa w statyce. Jeśli jest taka możliwość w ringu, lubię uchwycić dodatkowo kadry pokazujące więź psa i człowieka podczas przerwy przed oceną pozostałych psów w klasie.

C o  t o  s ą  ,, p l i k i  c y f r o w e  d o  i n t e r n e t u " 

i  ,, d o  u ż y t k u  p r y w a t n e g o " ?

Pliki cyfrowe do internetu - format zdjęć odpowiednio dopasowany do publikowania w mediach społecznościowych, fotografie te posiadają mój podpis.  

Pliki do użytku prywatnego - format zdjęć o dużej rozdzielczości, idealnie nadający się do druku, można z nich korzystać tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych. Zdjęcia te nie posiadają mojego podpisu.

C z y  m o g ę  p u b l i k o w a ć   z d j ę c i a  w  i n t e r n e c i e ?

Oczywiście można otrzymane zdjęcia publikować w mediach społecznościowych, ale tylko te z podpisem, jak również zalecane jest, aby przy publikacji zdjęcia podać imię i nazwisko autora. Zdjęć nie można w żaden sposób przerabiać - kadrować, nakładać filtrów, poddawać ponownej obróbce, pozbywać się podpisu autora.

J a k  d o k o n y w a n a  j e s t  p ł a t n o ś ć  z a  s e s j ę ? 

Płatność zaliczki oraz pozostała część należności za wykonaną sesję fotograficzną jest dokonywana przelewem bankowym. W przypadku zaliczki proszę o potwierdzenie przelewu.

Sesja w ringu - zaliczka 50 zł najpóźniej dzień przed wystawą.

Sesja w plenerze - zaliczka 100 zł najpóźniej dzień przed sesją fotograficzną.

Zaliczka jest zwracana w pełnej wysokości, jeżeli sesja nie może zostać zrealizowana z przyczyn losowych lub zostaje przesunięty czas realizacji sesji fotograficznej na inny termin.

C o  z  s e s j ą ,  j e ś l i  b ę d z i e  p a d a ł  d e s z c z ?

Jeśli pogoda pokrzyżuje nam plany, to oczywiście umawiamy się na najbliższy dogodny termin, który będzie nam pasował. Nie martw się, sesja nie przepadnie :)

C z y  w y k o n u j ę  r ó w n i e ż   i n n e  s e s j e  ?

Tak, oczywiście. Faktycznie fotografia psów jest mi najbardziej bliska, ale fotografuję również ludzi, konie oraz inne zwierzęta. Tak naprawdę wszystko  zależy od osoby, która chce u mnie wykonać taką sesję, jestem otwarta na wszelkie kreatywne pomysły. Lubię wyzwania i chętnie odkrywam piękno w innej dziedzinie fotografii.

C z y  w y k o n u j ę  s e s j ę  T F P ?

Podejmuję się czasem sesji zdjęciowych TFP - czyli pozowanie za zdjęcia. Zdarza się, że wykonuję specjalne projekty fotograficzne, do których poszukuję konkretnych psich modeli, wówczas informacje o takich sesjach publikowane są na moich portalach społecznościowych, jak FACEBOOK, INSTAGRAM oraz na mojej stronie internetowej. Ilość zdjęć z takiej sesji ustalana jest indywidualnie, przed jej realizacją.

czego możesz oczekiwać po sesji

Po sesji możesz oczekiwać przede wszystkim nowych doświadczeń, dnia pełnego wrażeń, psa, który z pewnością zaśnie na parę godzin, a co najważniejsze, kiedy już przygotuję zdjęcia Twojego psa, wspaniałej pamiątki na całe życie!!! Fotografie na najwyższym poziomie profesjonalnym i artystycznym, którymi będziesz radować swoje oczy każdego dnia. 

Z  j a k i m  w y p r z e d z e n i e m  u m ó w i ć  s i ę  n a  s e s j ę ?

Przy sesjach indywidualnych w plenerze - dobrze byłoby umówić się chociaż dwa tygodnie wcześniej, aby sprawdzić i ustalić najlepszy termin realizacji sesji fotograficznej. Trzeba pamiętać jeszcze o uwzględnieniu dogodnych warunków atmosferycznych, więc wspólnie jeszcze ustalamy dokładnie, kiedy spotykamy się na plenerze.

Przy sesjach na wystawach psów - przynajmniej tydzień przed spodziewaną wystawą.

Przy sesjach miotu - termin ustalamy indywidualnie, najczęściej sobota lub niedziela.

W  j a k i m  r e j o n i e  f o t o g r a f u j ę,  c z y  d o j e ż d ż a m  d o  k l i e n t a ?

Sesje indywidualne poza wystawami realizuję na terenie miasta Konina i okolic. Możliwy jest dojazd do klienta bez dodatkowych kosztów w odległości do 20 km, licząc od miejscowości Branno. Oczywiście w szczególnych przypadkach mogę dojechać dalej, ale klient ponosi koszty zużycia paliwa płatne przelewem najpóźniej dzień przed sesją fotograficzną- jest to ustalane indywidualnie.

J a k  d ł u g o  t r w a  t a k a  s e s j a  z d j ę c i o w a ?

Standardowo od 2 do 3 godzin, jednak jest to uzależnione od przebiegu samej sesji i indywidualnych potrzeb klienta. Staram się, aby uzyskać zamierzone efekty, dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo modela/modeli.

J a k  u b r a ć  s i ę  n a  s e s j ę  ,, w ł a ś c i c i e l  i  p i e s " ?

Na sesję zdjęciową pozowaną- stylizowaną, w której będziesz brać udział, jako model/modelka,  proponuję ubrać się wygodnie oraz aby ubranie było o stonowanych kolorach. Najlepiej, jeśli będą to kolory ziemi - brązy, beże, szarości, butelkowa zieleń, czerń, biel, pastele. Unikamy ubrań z krzykliwymi napisami, oraz w jaskrawych kolorach. Wyjątek to czas rozkwitu wszelkich kwiatów i jeśli będzie to typowo kolorowa, kwiatowa sesja. Stroje w stylu retro, vintage, boho, są bardzo mile widziane na takiej sesji. 

Jeśli ma to być sesja sportowa, która pokazuje waszą pracę z psem, to ubieramy się tak, jak zazwyczaj podczas takich treningów. 

To samo tyczy się sesji reportażowej, gdzie będę chciała wiernie pokazać wasz wspólny czas podczas spaceru.

C z y  m o g ę  w y k u p i ć  w i ę c e j  z d j ę ć  z  s e s j i ?

Oczywiście istnieje taka możliwość.  Jeśli sesja poszła pomyślnie i umożliwiła zrealizowanie wielu różnych ujęć, to do pakietu, jaki został wykupiony można dokupić kolejne zdjęcia. Do państwa dyspozycji będzie galeria z której będzie można wybrać kolejne ujęcia z sesji.

C z y  j e s t  m o ż l i w o ś ć  w y k u p i e n i a  r a w ó w ?

Rawy, czyli zdjęcia surowe, niepoddane obróbce, nie są na sprzedaż. Tylko zdjęcia poddane autorskiej i profesjonalnej obróbce, są ostatecznie produktem końcowym sesji zdjęciowej i w formie cyfrowej, w formacie jpg, przekazane klientowi.

J a k   u m ó w i ć  s i ę  n a  s e s j ę  p s a  w r i n g u  i  j a k  o n a  p r z e b i e g a ?

ZGŁOSZENIE NA SESJĘ PSA W RINGU

Chęć wzięcia udziału w sesji należy zgłosić najlepiej przez Messenger profil                                  lub,                                                                      bądź przez wiadomość na stronie internetowej (kontakt). Harmonogram wystaw psów rasowych, na których będę jako fotograf, pojawia się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie w                                    .Zamówienie sesji fotograficznej należy wysłać najlepiej w terminie najpóźniej tydzień przed datą wystawy.

NIEZBĘDNE INFORMACJE JAKIE NALEŻY DO MNIE PRZESŁAĆ

Niezbędne dane, które trzeba przesłać, to m.in.:

- nr telefonu kontaktowego ( będziemy w stałym kontakcie telefonicznym, ponieważ często są przesunięcia czasowe przy ocenie psów w ringu )

- rasa psa/psów

- ilość psów

- godzina startu danej rasy

- nr ringu

- nr startowy

- adres mailowy, na który mają być wysłane zdjęcia

- orientacyjna liczba zdjęć

- czy poza sesją w ringu, będą również zdjęcia poza ringiem

PRZEBIEG SESJI PSA W RINGU

Przy sesjach fotograficznych realizowanych na wystawach psów rasowych, zawsze spotykamy się przed oceną, aby się poznać. Z uwagi na większą liczbę zleceń w tym dniu, zawsze proszę o kontakt telefoniczny, kiedy ma wejść na ring klasa psów przed oceną psa klienta. Taki system najlepiej się sprawdza. Sesję poza ringiem robię przed rozpoczęciem wystawy, w przerwie między zleceniami, bądź przed rozpoczęciem finałów. Jest to doprecyzowane w dniu wystawy. Zdjęcia w ringu robię szybką serią podczas całej oceny psa/psów, aby uchwycić ruch oraz prezentację psa w statyce. Jeśli jest taka możliwość w ringu, lubię uchwycić dodatkowo kadry pokazujące więź psa i człowieka podczas przerwy przed oceną pozostałych psów w klasie.

AKTUALNOŚCIACH

SYLWIA WITASIK

SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

ZGŁOSZENIE NA SESJĘ PSA W RINGU

Chęć wzięcia udziału w sesji należy zgłosić najlepiej przez Messenger profil                                  lub,                                                          bądź przez wiadomość na stronie internetowej (kontakt). Harmonogram wystaw psów rasowych, na których będę jako fotograf, pojawia się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie w                                    . Zamówienie sesji fotograficznej należy wysłać najlepiej w terminie najpóźniej tydzień przed datą wystawy.

NIEZBĘDNE INFORMACJE JAKIE NALEŻY DO MNIE PRZESŁAĆ

Niezbędne dane, które trzeba przesłać, to m.in.:

- nr telefonu kontaktowego ( będziemy w stałym kontakcie telefonicznym, ponieważ często są przesunięcia czasowe przy ocenie psów w ringu )

- rasa psa/psów

- ilość psów

- godzina startu danej rasy

- nr ringu

- nr startowy

- adres mailowy, na który mają być wysłane zdjęcia

- orientacyjna liczba zdjęć

- czy poza sesją w ringu, będą również zdjęcia poza ringiem

PRZEBIEG SESJI PSA W RINGU

Przy sesjach fotograficznych realizowanych na wystawach psów rasowych, zawsze spotykamy się przed oceną, aby się poznać. Z uwagi na większą liczbę zleceń w tym dniu, zawsze proszę o kontakt telefoniczny, kiedy ma wejść na ring klasa psów przed oceną psa klienta. Taki system najlepiej się sprawdza. Sesję poza ringiem robię przed rozpoczęciem wystawy, w przerwie między zleceniami, bądź przed rozpoczęciem finałów. Jest to doprecyzowane w dniu wystawy. Zdjęcia w ringu robię szybką serią podczas całej oceny psa/psów, aby uchwycić ruch oraz prezentację psa w statyce. Jeśli jest taka możliwość w ringu, lubię uchwycić dodatkowo kadry pokazujące więź psa i człowieka podczas przerwy przed oceną pozostałych psów w klasie.

J a k   u m ó w i ć  s i ę  n a  s e s j ę  p s a  w r i n g u  i  j a k  o n a  p r z e b i e g a ?

AKTUALNOŚCIACH

SYLWIA WITASIK

SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

C o  t o  s ą  ,, p l i k i  c y f r o w e  d o  i n t e r n e t u " i  ,, d o  u ż y t k u  p r y w a t n e g o " ?

Pliki cyfrowe do internetu - format zdjęć odpowiednio dopasowany do publikowania w mediach społecznościowych, fotografie te posiadają mój podpis.  

Pliki do użytku prywatnego - format zdjęć o dużej rozdzielczości, idealnie nadający się do druku, można z nich korzystać tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych. Zdjęcia te nie posiadają mojego podpisu.

C z y  m o g ę  p u b l i k o w a ć   z d j ę c i a  w  i n t e r n e c i e ?

Oczywiście można otrzymane zdjęcia publikować w mediach społecznościowych, ale tylko te z podpisem, jak również zalecane jest, aby przy publikacji zdjęcia podać imię i nazwisko autora. Zdjęć nie można w żaden sposób przerabiać - kadrować, nakładać filtrów, poddawać ponownej obróbce, pozbywać się podpisu autora.

J a k  i  k i e d y  d o k o n y w a n a  j e s t  p ł a t n o ś ć  z a  s e s j ę ? 

Płatność zaliczki oraz pozostała część należności za wykonaną sesję fotograficzną jest dokonywana przelewem bankowym. W przypadku zaliczki proszę o potwierdzenie przelewu.

Sesja w ringu - zaliczka 50 zł najpóźniej dzień przed wystawą.

Sesja w plenerze - zaliczka 100 zł najpóźniej dzień przed sesją fotograficzną.

Zaliczka jest zwracana w pełnej wysokości, jeżeli sesja nie może zostać zrealizowana z przyczyn losowych lub zostaje przesunięty czas realizacji sesji fotograficznej na inny termin.

C o  z  s e s j ą ,  j e ś l i  b ę d z i e  p a d a ł  d e s z c z ?

Jeśli pogoda pokrzyżuje nam plany, to oczywiście umawiamy się na najbliższy dogodny termin, który będzie nam pasował. Nie martw się, sesja nie przepadnie :)

C z y  w y k o n u j ę  r ó w n i e ż   i n n e  s e s j e  ?

Tak, oczywiście. Faktycznie fotografia psów jest mi najbardziej bliska, ale fotografuję również ludzi, konie oraz inne zwierzęta. Tak naprawdę wszystko  zależy od osoby, która chce u mnie wykonać taką sesję, jestem otwarta na wszelkie kreatywne pomysły. Lubię wyzwania i chętnie odkrywam piękno w innej dziedzinie fotografii.

C z y  w y k o n u j ę  s e s j ę  T F P ?

Podejmuję się czasem sesji zdjęciowych TFP - czyli pozowanie za zdjęcia. Zdarza się, że wykonuję specjalne projekty fotograficzne, do których poszukuję konkretnych psich modeli, wówczas informacje o takich sesjach publikowane są na moich portalach społecznościowych, jak FACEBOOK, INSTAGRAM oraz na mojej stronie internetowej w                                    .  

Ilość zdjęć z takiej sesji ustalana jest indywidualnie, przed jej realizacją.

AKTUALNOŚCIACH

C Z Ę S T O  Z A D A W A N E
  P Y T A N I A

Opinie osób, które wykonały u mnie sesję zdjęciową

Sesja zdjęciowa u mnie, na którą się zdecydujesz, będzie dla Ciebie i Twojego psa ekscytującym, choć na pewno też wymagającym doświadczeniem. Kiedy się spotkamy, to możesz liczyć na miłą i swobodną atmosferę, jestem osobą otwartą, pogodną i świetnie dogaduję się zarówno z ludźmi, jak i psami.

Podczas sesji będzie też trochę pracy Twojej i psa, to spore wyzwanie i warto się na nie przygotować. Komfort psa podczas sesji to podstawa, na którą bardzo zwracam uwagę, pies będzie pracował, będzie miał zadania do wykonania, ale to wszystko musi być dla niego pozytywnym doświadczeniem, po ujęciach, po każdej wytrzymanej pozycji psiak powinien być nagradzany. W trakcie sesji będę wskazywała miejsca, w których pies będzie pozował i tu ważna będzie Twoja pomoc, aby go odpowiednio ustawić, zaprezentować, a następnie nagrodzić. Kiedy pies się zmęczy bądź znuży, dajemy mu odsapnąć, chwilę się zrelaksować, napić wody, a następnie wracamy do zdjęć. Nie zmuszamy psa do wykonywania poleceń, których nie jest nauczony, jeśli wymagać tego będzie bezpieczeństwo psa, będzie on pozował na smyczy. Sesja zdjęciowa trwa do momentu, aż stwierdzę, że osiągnęliśmy zamierzony cel. 

PIES TO NASZ NAJWIERNIEJSZY PRZYJACIEL.
JEGO FOTOGRAFIE, WYKONANE PROFESJONALNIE I Z ARTYSTYCZNYM KUNSZTEM, BĘDĄ STANOWIŁY WSPANIAŁĄ PAMIĄTKĘ NA CAŁE ŻYCIE !

S E S J A  Z D J Ę C I O W A

JAK PRZEBIEGA SESJA, JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ, CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ PO JEJ ZAKOŃCZENIU - O TYM PONIŻEJ

jak przebiega sesja

jak przygotować się do sesji

zarezerwuj sesję

zarezerwuj sesję

J a k   u m ó w i ć  s i ę  n a  s e s j ę  p s a  w r i n g u  i  j a k  o n a  p r z e b i e g a ?

AKTUALNOŚCIACH

SYLWIA WITASIK

SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

zarezerwuj sesję