S Y L W I A  W I T A S I K

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

PLENER FOTOGRAFICZNY - WŁOCŁAWEK
27 listopada 2021

Na kolejny ciekawy wyjazd z KKF FF na zaproszenie kolegów i koleżanek z FotoObiektywnych,

wybraliśmy się do Włocławka. Bardzo przyjemnie spędzony czas z pozytywnie i fotograficznie zakręconymi ludźmi. Chociaż wiało okrutnie i zimno było, to nic kiedy ma się aparat w dłoni : )