Kocham fotografię psów ale mam słabość do koni. To piękne stworzenia i kiedy mam tylko okazję na fotografowanie ich, to pakuję się i jadę :) Tym razem zaliczyłam plener fotograficzny "Konie i góry", który był organizowany przez CKiS w Koninie (17-19.09.2021 r.). Miejsce urokliwe - Nowa Wieś w Kotlinie Kłodzkiej, więc bardzo chętnie wybrałam się wraz z moimi znajomymi z KKF FF. Pogoda nas nie rozpieszczała, prawie cały czas padało ale wynagrodziły nam to piękne krajobrazy, cudne konie i świetna atmosfera. Dodatkowo mieliśmy udostępnione do testowania obiektywy firmy SIGMA z serii Art. Prowadzącymi plener fotograficzny byli: Tomasz Kulas i Arkadiusz Uriasz -Fotospacery.pl. 

20 września 2021
PLENER FOTOGRAFICZNY- "KONIE I GÓRY"

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K