S Y L W I A  W I T A S I K

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

PLENER FOTOGRAFICZNY "ZŁOTA GÓRA"
18 sierpnia 2021

Nasze wakacyjne spotkania z KKF FF to głównie plener. Tym razem 18.08.2021 r. spotkaliśmy się na terenie rezerwatu przyrody "Złota Góra". Krajobrazowy rezerwat przyrody znajduje się w gminie Krzymów

i leży na  obszarze Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Fotografowanie natury, to dobry sposób na wyciszenie i naładowanie baterii na nadchodzącą jesień. Polecam :)