S Y L W I A  W I T A S I K

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

SESJA FOTOGRAFICZNA W ROGALIŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
01 lipca 2021

Po ciężkiej pracy przy zaganianiu owiec i frissbe cała psia ekipa miała jeszcze siły i czas na pozowanie do portretowej sesji. /cdn.........