S Y L W I A  W I T A S I K

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

SESJA W LAWENDOWYM LĄDZIE - LENA (GOLDEN RETRIEVER)
25 czerwca 2021

Na spacer za miastem, wybrałyśmy się z Lenką do Lawendowego Lądu. Bardzo lubię tam jeździć. Właściciele patrzą przychylnym okiem na czworonogów. Zawsze mili i uśmiechnięci. To doskonała okazja, aby uwiecznić aparatem kilka lawendowych kadrów.