Na spacer za miastem, wybrałyśmy się z Lenką do Lawendowego Lądu. Bardzo lubię tam jeździć. Właściciele patrzą przychylnym okiem na czworonogów. Zawsze mili i uśmiechnięci. To doskonała okazja, aby uwiecznić aparatem kilka lawendowych kadrów.

 

 

25 czerwca 2021
SESJA W LAWENDOWYM LĄDZIE - LENA (GOLDEN RETRIEVER)

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K