Dzięki uprzejmości kolegi Piotra mogłam przeprowadzić małą sesję starym manualnym obiektywem Jupiter - 21 M, 200 mm, f4. Szkiełko naprawdę warte polecenia, całkiem przyjemnie maluje. Nie miałam większych problemów z ostrzeniem. Może to nie był idealny dzień na pokazanie gry światła, bo słońca jak na lekarstwo, ale foty wyszły całkiem przyzwoite. 

 

14 stycznia 2022
test manualnego obiektywu jupiter

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K