Już myślałam, że nie są mi dane te warsztaty. Dwa razy odwoływane z różnych przyczyn ale do  trzech razy sztuka:). W końcu się udało i mogłam uczestniczyć w warsztatach chyba najbardziej wyczekanych i najbardziej zbliżonych do tego co głównie fotografuję, czyli fotografia psów (12-13.09.2020 r.).

Zapewniono nam dużo psich modeli od najmniejszych do największych ras, przez co mogliśmy pracować

w mniej licznych grupach. Zaciszny, położony w głąb lasu Ośrodek DOG-TOK Szkoleniowy Raj w Czerniejewie

zadbał o komfortowe warunki zarówno dla uczestników warsztatów jak i psich modeli.

14 września 2020
WARSZTATY ARTYSTYCZNEJ FOTOGRAFII PSÓW 
Z ALICJĄ ZMYSŁOWSKĄ

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K