Za mną udział w dwudniowych warsztatach fotograficznych, które prowadzone były przez Patryka Koszelę. Temat bardzo ciekawy - "Fotografia reportażowa i okolicznościowa". Miałam okazję nie tylko wzbogacić wiedzę teoretyczną z zakresu fotografii ale również fotografowania w warunkach studyjnych. Poznałam również jak wygląda obróbka w nieznanym dotąd przeze mnie programie Capture One.

Na warsztatach jak zwykle panowała świetna atmosfera:).

25 października 2021
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE Z PATRYKIEM KOSZELĄ

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K