Wraz z KKF FF wybraliśmy się na wystawę fotograficzną słynnego niemieckiego fotografa modowego

Helmuta Newtona . Fotografie "Lubię silne kobiety" zostały wystawione w przestrzeni Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Kilka prac jak dla mnie było rewelacyjnych,

jednak trochę miałam mieszane odczucia, nie wszystko mi się spodobało.

Niekoniecznie jego wyraz ukazania tzw. silnej kobiety do mnie przemawia, ale byłam i zobaczyłam :).

Poniżej kilka fotek z tej wystawy.

27 lutego 2021
WYSTAWA - HELMUT NEWTON "LUBIĘ SILNE KOBIETY"

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K